Marketing jun 06, 2018 - 1265 Views

Oglas za posao-KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE - JU “UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA” DOBOJ

KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE - JU “UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA” DOBOJ

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Doboj
Otvoreno do: 21.06.2018.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Direktor škole

I MANDAT

1. Imenovanje se vrši na period od četiri godine
2. Nakon izbora direktor mora proći edukaciju po programu koji propisuje Ministar

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II USLOVI ZA IZBOR (opšti uslovi )

1.Da je kandidat državljanin Republike Srpske, odnosno BiH
2.Da kandidat ima opštu zdravstvenu (psiho-fizičku) sposobnost za rad

III POSEBNI USLOV

1.Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine ili ekvivalent
2.Najmanje pet godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava
3.Da kandidat ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi, u kojoj konkuriše
4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, i da se protiv njega ne vodi krivični postupak
5.Ima predložen program rada, i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi

IV POTREBNA DOKUMENTA

1.Izvod iz matične knjige rođenih
2.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
3.Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci)
4.Diploma o završenom obrazovanju (četverogodišnji fakultet ili ekvivalent)
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada
6.Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora
7.Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
8.Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi
9.Prijedlog programa rada za četverogodišnji period
10.Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada

V ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I DOSTAVLjANjE PRIJAVE

1.Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

2.Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova se dostavljaju sekretarijatu Škole, ili putem pošte, na adresu: JU Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj, Cara Dušana 18, 74000 Doboj, sa naznakom : „za konkurs za izbor direktora škole“.

3.Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa, o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja rješenja o imenovanju.

Izdvajamo

Kontakt Info

  • Zadovoljstvo nam je odgovoriti na vaš upit kako bismo ostvarili saradnju. Za sada smo dostupni u BiH i Srbiji.
  • + 387 65 643 603 (Doboj, BiH)
  • + 381 69 625 167 (Novi Sad, Srbija)
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Top