Vijesti iz Doboja i regije

PODRŠKA PRIVREDNICIMA: ZU Specijalistički Centar MEDIC PLUS

Širok spektar usluga kako iz oblasti primarne, tako i sekundarne zdravstvene zaštite, od sada će građani Modriče i svi oni kojima je to potrebno, moći pronaći u renomiranoj Zdravstvenoj ustanovi Specijalistički centar ``Medic Plus``– Pored primarnog nivoa zdravstvene zaštite imamo i specijalističku pedijatrijsku ambulantu, specijalističku ambulantu iz oblasti ultrazvučne dijagnostike, te specijalističku ambulantu oralne hirurgije i stomatologije, koja nudi usluge…

PUŠTENA U FUNKCIJU INTERNET STRANICA ZA PRIJAVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA APRIL

Internet stranica prijava.vladars.net, na kojoj pravna lica i preduzetnici treba da se prijave radi izrade spiskova za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske shodno članu 13. i 14. Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, puštena je u funkciju. Pravna lica i preduzetnici…

PODRŠKA PRIVREDNICIMA: Istratours Doboj

Turistička agencija “Istra Tours“ – Doboj  sa vama je od 2009. godine, iza nas je sedam godina uspješnog rada zahvaljujući našim  vjernim klijentima, koji iz godine u godinu nam poklanjaju svoje povjerenje, a zahvaljujući njima naš broj klijenata je u stalnom porastu. Turistička agencija „ Istra Tours“,  licenca broj:  14-01-07-3-2705/15,  se bavi organizacijama raznih aranžmana, kao sto su: Organizacije đačkih ekskurzija;…

Vlada RS obećala minimalce za firme koje su radile smanjenim intenzitetom

BA­NJA­LU­KA - Za za­po­sle­ne u pre­du­zećima u ko­ji­ma ni­je bio za­bra­njen rad u apri­lu ove go­di­ne, a ko­ja su usljed ši­re­nja ko­ro­na vi­ru­som ra­di­la sma­nje­nim in­ten­zi­te­tom u tom pe­ri­odu, biće omo­gućena is­pla­ta naj­niže pla­te s po­re­zi­ma i do­pri­no­si­ma.   Sa­op­šti­li su ovo iz Pri­vre­dne ko­mo­re RS, na­kon što je Vla­da RS pri­hva­ti­la nji­hov pri­je­dlog za po­moć pri­vre­dni­ci­ma ko­ji su ra­di­li…

Imaju najmanje smrtnih slučajeva u Evropi, u čemu je njihova tajna?

BRATISLAVA - U svijetu je od korona virusa za sada preminulo gotovo 213.000 ljudi, a jedna se zemlja ipak ističe po niskom broju smrtnih slučajeva.   Riječ je o Slovačkoj, zemlji od nešto više od pet miliona stanovnika koja ima najmanji broj smrtnih slučajeva po glavi stanovnika u cijeloj Evropi. Slovačka je zatvorila škole, trgovine i granicu prije svih ostalih…

PODRŠKA PRIVREDNICIMA : WJ Dido - Vodeno rezanje

Firma WATER JET DIDO osnovana 2006. godine. Firme Kapri d.o.o iz BiH i Water Jet Sweden AB iz Švedske (proizvođač water jet sistema za vodeno rezanje) su osnovale novu firmu Water Jet Dido d.o.o. sa sjedištem u Doboju (BIH).Pored osnovne djelatnosti koja je uslužno rezanje raznih vrsta materijala, firma, zbog potražnje na tržištu, počinje sa prodajom <br>water jet sistema, prodaju…

Izdvajamo

Kontakt Info

  • Zadovoljstvo nam je odgovoriti na vaš upit kako bismo ostvarili saradnju. Za sada smo dostupni u BiH i Srbiji.
  • + 387 65 643 603 (Doboj, BiH)
  • + 381 69 625 167 (Novi Sad, Srbija)
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Top