Horoskop, šta vas očekuje u godini petla ?

Sva nada je u 2017. – godini Pijetla, a one koji podijele ovaj post, očekuju barem 3 sretne godine, a na nama ostaje da vjerujemo ili ne… 

Ova tri horoskopska znaka svi obožavaju!

Oni su duhoviti, šarmantni, zanimljivi, najbolji ljubavnici, prijatelji i partneri, uvijek spremni za akciju i provod. S njima nikada nije dosadno, a volimo ih zbog sljedećih karakteristika.

HOROSKOP ZA 2017.: Ovan puca od uspjeha, Lavovi kraljevi

OVAN (21.3 – 19.4)

Ova go­di­na će se za­vrši­ti bo­lje ne­go što ste oče­ki­va­li. A slje­de­će go­di­ne, pos­ti­ći će­te sve ono što već du­go priže­ljku­je­te na po­slo­vnom pla­nu. To­kom 2017. go­di­ne će vam se uka­za­ti broj­ne po­slo­vne po­nu­de, pa se može de­si­ti da će­te ra­di­ti na vi­še mjes­ta. To će vam omo­gu­ći­ti da se­bi i svo­joj po­ro­di­ci priu­šti­te stva­ri ko­je ste du­go želje­li.

Uko­li­ko ste sa­mi, po­čet­kom go­di­ne će­te upo­zna­ti oso­bu ko­ja će vam pri­vu­ći pažnju. Ako ste u bra­ku, tre­ba­će vam ma­lo vre­me­na da se odmo­ri­te od sve­ga i da sku­pi­te sna­gu za ono što vas oče­ku­je.

Va­še zdrav­stve­no sta­nje u na­re­dnom pe­ri­odu će bi­ti bo­lje ne­go ika­da. Po­če­će­te da se ba­vi­te fi­zi­čkom akti­vnoš­ću i ne­će vam bi­ti ja­sno šta ste do sa­da če­ka­li.

Koje piće odgovara vašem horoskopskom znaku?

Da li ste čovjek koktela ili crnog vina? Evo šta kažu zvijezde…

Ovan
Pripadnici ovog znaka ѕu avanturistički nastrojeni, dinamičnі і inovativni. Onі vole da probaju nove stvari, zbog čega је isprobavanje novih koktela idealna djelatnost ᴢа njih. Važno је ԁа kokteli nе budu previše slatki, a obično im ѕνаkі dosadi nakon što ɡа duže vrijeme piju. Kokteli brᴢο udare u glavu ѕνе osim Ovnova, pa ѕu οnі svojevrsni νеƖіki kapacitet ᴢа koktele.

Izdvajamo

Kontakt Info

  • Zadovoljstvo nam je odgovoriti na vaš upit kako bismo ostvarili saradnju. Za sada smo dostupni u BiH i Srbiji.
  • + 387 65 643 603 (Doboj, BiH)
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Top