Etički pravilnik o umjetnoj inteligenciji: Bosch utvrđuje smjernice tvrtke za uporabu umjetne inteligencije

Etički pravilnik o umjetnoj inteligenciji: Bosch utvrđuje smjernice tvrtke za uporabu umjetne inteligencije

„  Etički pravilnik o umjetnoj inteligenciji: Bosch za svoje zaposlenike utvrđuje smjernice i zauzima stajalište u raspravi o umjetnoj inteligenciji

„  Vodeća načela: Umjetna inteligencija mora biti sigurna, jasna i objašnjiva. Ljudi moraju zadržati kontrolu nad umjetnom inteligencijom.

„  Boschev glavni izvršni direktor Denner: „Cilj nam je da ljudi vjeruju našim proizvodima koji se temelje na umjetnoj inteligenciji.”

„  Udruživanja i partnerstva s ciljem povećanja vjere u povezane i inteligentne proizvode.

Stuttgart i Berlin, Njemačka – Bosch je utvrdio etička ograničenja za uporabu umjetne inteligencije (UI). Tvrtka je objavila smjernice za uporabu umjetne inteligencije u svojim inteligentnim proizvodima. Etički pravilnik Boscha o umjetnoj inteligenciji temelji se na sljedećem načelu: ljudi moraju zadržati kontrolu nad svim odlukama temeljenima na umjetnoj inteligenciji. „Umjetna inteligencija služi ljudima. Etički pravilnik o umjetnoj inteligenciji našim zaposlenicima pruža jasne smjernice za razvoj inteligentnih proizvoda”, izjavio je Volkmar Denner, glavni izvršni direktor Boscha, na otvorenju ovogodišnje konferencije Bosch ConnectedWorld (BCW) u Berlinu. „Želimo da ljudi mogu vjerovati našim proizvodima temeljenima na umjetnoj inteligenciji.”

Umjetna inteligencija tehnologija je od presudne važnosti za Bosch. Cilj Boscha je da do 2025. godine svaki Boschev proizvod bude opremljen umjetnom inteligencijom ili da se razvije ili proizvede s pomoću umjetne inteligencije. Tvrtka je postavila kao cilj osiguranje sigurnosti, jasnoće i objašnjivosti svojih proizvoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji. „Povjerenje može nastati samo ako ljudi shvate da umjetna inteligencija nije crna kutija. To će povjerenje biti ključan čimbenik kvalitete u povezanom svijetu”, izjavio je Michael Bolle, glavni digitalni i tehnološki direktor Boscha. Cilj je Boscha proizvodnja pouzdanih proizvoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Boschev etički pravilnik temelji se na sloganu tvrtke „Tehnologija za život”, kojim se nastojanje za inovacijama povezuje s osjećajem društvene odgovornosti. Tijekom sljedeće dvije godine Bosch planira osposobiti 20.000 svojih zaposlenika za uporabu umjetne inteligencije. Boschev etički pravilnik o umjetnoj inteligenciji kojim se utvrđuje uporaba te tehnologije bit će dio spomenutog programa osposobljavanja.

Umjetna inteligencija ima ogroman potencijal

Umjetna inteligencija svjetski je pokretač napretka i razvitka. Na primjer, savjetnici za upravljanje iz konzultantskog društva PwC predviđaju da će do 2030. godine umjetna inteligencija povećati BDP u Kini za 26 posto, Sjevernoj Americi za 14 posto i za otprilike 10 posto u Europi. S pomoću te tehnologije mogu se svladati izazovi poput potrebe za klimatskim aktivnostima i optimizirati rezultati u nizu područja, kao što su prijevoz, medicina i poljoprivreda. Tehnologija obrađuje ogromne količine podataka iz kojih algoritmi izvlače zaključke koji postaju temelj za donošenje odluka. Znatno prije nego su uvedene obvezujuće norme EU-a Bosch je donio odluku da se aktivno pozabavi etičkim pitanjima koja proizlaze iz uporabe te tehnologije. Svoja razmatranja temelji na vrijednostima poput onih utvrđenih Općom deklaracijom o ljudskim pravima.

Ljudi moraju zadržati kontrolu

Prema Boschevom etičkom pravilniku o umjetnoj inteligenciji umjetna inteligencija ne smije donositi odluke koje imaju utjecaj na ljude bez ljudskog posrednika. Osim toga, umjetna inteligencija ljudima bi trebala služiti kao alat. U pravilniku se navode tri moguća pristupa, od kojih je svima zajedničko sljedeće: što se tiče proizvoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji koje je proizveo Bosch, ljudi će zadržati kontrolu nad svim odlukama koje tehnologija donese. U okviru prvog pristupa umjetna inteligencija služi isključivo kao pomoć, primjerice za sustave podrške pri odlučivanju s pomoću kojih ljudi mogu klasificirati stvari ili živa bića (ljudsko odlučivanje). U okviru drugog pristupa (ljudska intervencija) inteligentni sustav donosi autonomne odluke koje ljudi mogu u svakom trenutku poništiti. Primjeri toga uključuju djelomično automatiziranu vožnju, tijekom koje ljudski vozač može izravno intervenirati u, primjerice, odluke sustava za pomoć pri parkiranju. Treći se pristup primjenjuje u sustavima kao što su sustavi naglog kočenja. Pri razvoju takvih inteligentnih proizvoda stručnjaci utvrđuju određene parametre kao temelj za odluke koje donosi umjetna inteligencija. Na sam postupak donošenja odluka ne mogu utjecati. Inženjeri mogu retroaktivno provjeriti djeluje li stroj u skladu s pravilima koja mu je zadao ljudski programer. Parametri se tada po potrebi mogu izmijeniti (ljudski nadzor).

Zajednička izgradnja povjerenja

Bosch se također nada da će svojim etičkim pravilnikom o umjetnoj inteligenciji doprinijeti javnoj raspravi o umjetnoj inteligenciji. „Budući da će umjetna inteligencija promijeniti svaki aspekt našeg života, takva je rasprava ključna”, rekao je Denner. Da bi se uspostavilo povjerenje u inteligentne sustave bit će potrebno više od tek tehničkih znanja i iskustva – potrebna je i bliska suradnja između odgovornih za donošenje političkih odluka, znanstvene zajednice i šire javnosti. Iz tog je razloga Bosch postao članom Stručne skupine na visokoj razini za umjetnu inteligenciju, tijela koje je imenovala Europska komisija kako bi se istražila pitanja kao što je etička dimenzija umjetne inteligencije. Tvrtka također istražuje sigurnu i pouzdanu umjetnu inteligenciju u sklopu svjetske mreže koja se trenutačno sastoji od sedam lokacija te u suradnji sa Sveučilištem u Amsterdamu i Sveučilištem Carnegie Mellon u Pittsburghu u Pennsylvaniji. Uz to, kao član i osnivač istraživačkog saveza Cyber Valley u pokrajini Baden-Württemberg, Bosch ulaže 100 milijuna eura u izgradnju kampusa za umjetnu inteligenciju, gdje će 700 stručnjaka iz Boscha uskoro surađivati s vanjskim istraživačima i zaposlenicima novoosnovanih društava. Naposljetku, cilj je Foruma o digitalnom povjerenju, povjerenstva koje je Bosch ustanovio, poticanje bliske suradnje među stručnjacima iz vodećih svjetskih udruženja i organizacija. Svih 11 članova tog povjerenstva sastaje se na konferenciji Bosch ConnectedWorld 2020. „Naš je zajednički cilj učiniti internet stvari sigurnim i pouzdanim”, izjavio je Bolle.

Više od 170 govornika i 80 izlagača

Bosch ConnectedWorld (19. – 20. veljače 2020.) okuplja više od 80 izlagača koji predstavljaju najnovije trendove i dostignuća u povezanom svijetu. Među više od 170 govornika su glavni izvršni direktor Boscha Volkmar Denner i glavni digitalni/tehnološki direktor Michael Bolle, kao i Roland Busch (zamjenik glavnog izvršnog direktora Siemensa), Axel Stepken (predsjednik upravnog odbora društva TÜV Süd) te Scott Guthrie (izvršni potpredsjednik odjela Microsoftove grupe Cloud + AI). Glavne značajke konferencije uključuju govore, glavnu izložbu i programerski maraton. Ove godine konferencija Bosch ConnectedWorld održava se sedmi put te je jedna od najvećih svjetskih međunarodnih konferencija posvećenih internetu stvari.

Kratak pregled: smjernice u Boschevom etičkom pravilniku o umjetnoj inteligenciji

  • Slogan tvrtke „Tehnologija za život”, kojim se nastojanje za inovacijama povezuje s osjećajem društvene odgovornosti, odražava se u svim proizvodima Boscha temeljenima na umjetnoj inteligenciji.
  • Odluke umjetne inteligencije koje imaju utjecaj na ljude ne smiju se donositi bez ljudskog nadzora. Ona bi umjesto toga ljudima trebala služiti kao alat.
  • Želimo razvijati sigurne, izdržljive i objašnjive proizvode temeljene na umjetnoj inteligenciji.
  • Povjerenje je jedno od temeljnih vrijednosti naše tvrtke te smo predani razvitku pouzdane umjetne inteligencije.
  • Prilikom razvoja proizvoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji vodimo brigu o zakonskim i etičkim načelima.

Kontakt za medije:

Marija Jurić,
Telefon: +385 1 295-80-68

Grupa Bosch vodeći je svjetski dobavljač tehnologija i usluga. Zapošljava oko 403.000 zaposlenika diljem svijeta (podaci od 31. prosinca 2017.). Prema preliminarnim brojkama u 2019. godini tvrtka je ostvarila promet u iznosu od 77,9 milijarde eura. Djelatnosti grupe podijeljene su u četiri poslovna područja: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods i Energy and Building Technology. Kao jedna od vodećih tvrtki za internet stvari Bosch nudi inovativna rješenja za pametne domove, pametne gradove, povezanu mobilnost i povezanu proizvodnju. Bosch primjenjuje svoju stručnost u tehnologiji senzora, softveru i uslugama, kao i vlastitom oblaku za internet stvari da bi svojim korisnicima iz jednog izvora pružao povezana rješenja iz više domena. Strateški je cilj Grupe Bosch osmisliti rješenja za povezani život. Inovativnim i inspirativnim proizvodima i uslugama Bosch unapređuje kvalitetu života diljem svijeta. Ukratko, Bosch proizvodi „Tehnologiju za život”. Grupa Bosch sastoji se od društva Robert Bosch GmbH i otprilike 440 podružnica i regionalnih društava u 60 zemalja. Boscheva globalna mreža proizvodnje, inženjeringa i prodaje te prodajni i servisni partneri tvrtke pokrivaju gotovo sve zemlje svijeta. Osnova rasta tvrtke u budućnosti njezina je snaga inovacije. Bosch zapošljava oko 72 000 zaposlenika u istraživanju i razvoju na 125 lokacija diljem svijeta.

Tvrtku je 1886. godine u Stuttgartu osnovao Robert Bosch (1861. – 1942.) kao „Radionicu za preciznu mehaniku i elektrotehniku”. Posebna struktura vlasništva tvrtke Robert Bosch GmbH jamči poduzetničku slobodu Grupe Bosch i omogućuje joj dugoročno planiranje i poduzimanje značajnih početnih investicija s ciljem osiguranja budućnosti tvrtke. Ukupno 92 % udjela u tvrtki Robert Bosch GmbH u vlasništvu je dobrotvorne zaklade Robert Bosch Stiftung GmbH. Većinu prava glasa ima industrijski trust Robert Bosch Industrietreuhand KG. Funkcije poduzetničkog vlasništva izvršava trust. Ostatak poslovnih udjela u vlasništvu je obitelji Bosch i tvrtke Robert Bosch GmbH.

Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse.

90 godina Boschevih filtera goriva

Program Boschevih filtera danas: pokrivenost tržišta za osobne automobile u Europi veća od 95 %


► Već 1930. prvi Boschev filter goriva bio je zaslužan za zaštitu tehnologije ubrizgavanja
► Od 1936. posebni filterski papir smanjuje potrebu za održavanjem
► Danas Boschevi filtri štite motor i putnike u vozilu


Karlsruhe – Onečišćeno gorivo već je početkom prošlog stoljeća uzrokovalo razne kvarove motora. Bosch je riješio taj problem 1930. godine, i to filtrima goriva koji su spriječili onečišćenje tehnologije ubrizgavanja dizelskih, a poslije i benzinskih motora. Boschev filtar goriva koji je prvi put upotrijebljen prije 90 godina bio je vrlo učinkovit, ali je zahtijevao relativno često čišćenje. Nekoliko godina nakon toga tvrtka Bosch pronašla je rješenje i za taj problem i 1936. prvi put primjenjuje poseban papir kao filtarski medij. Zbog dobrog učinka čišćenja materijal koji je u međuvremenu poboljšan i unaprijeđen upotrebljava se i danas.

Zahvaljujući svojoj stručnosti u području sustava ubrizgavanja i filtara Boschevi su inovatori bili spremni za nove izazove u području tehnologije motora. Tako je 1998. godine na tržište stavljen dizelski filtar za sustav common rail s integriranim separatorom vode. Godine 2001. razvijen je poseban benzinski filtar za jedinice ugrađene u spremnik, a 2009. dizelski filtar za sustav common rail za motore na biodizel. Filtri goriva pouzdano uklanjaju čestice i vodu iz goriva i omogućuju postizanje optimalne snage motora. Visokokvalitetni materijali i pažljiva obrada uz stroge provjere kvalitete osiguravaju kvalitetu originalne opreme i na tržištu radionica.

Filtar za mobilnost u budućnosti
Za hibridni pogon, električni pogon te pogon na gorivne ćelije također su potrebni neprimjetni snažni filtri u motornom prostoru. Naime, bez obzira na način 
pokretanja za mobilnost su potrebni čista goriva, zrak, voda i ulje – za izgaranje ili kao rashladna sredstva i sredstva za podmazivanje za akumulator i motor. Iz tog su razloga filtri i dalje neophodni za nesmetan pogon i velik broj prijeđenih kilometara. Filtri kabine i dalje su zaslužni za čist zrak u putničkom prostoru.

Bosch nudi program filtara koji pokriva više od 95 % europskog tržišta za osobne automobile. To znaju i vozači koji su u anketi časopisa „auto motor und sport” 2019. godine 14. put zaredom odabrali Bosch za „najbolju marku” u kategoriji filtara.


Fotografije za tisak: u prilogu i na https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/90-jahre-kraftstofffilter-von-bosch-207168.html

Kontakt za medije:
Marija Jurić,
Telefon: +385 1 295-80-68


Poslovno područje Odjela autoopreme (AA) trgovinama i radionicama diljem svijeta nudi modernu dijagnostičku i radioničku tehnologiju kao i opsežan asortiman rezervnih dijelova za osobna i gospodarska vozila – od novih dijelova preko popravljenih zamjenskih dijelova pa sve do rješenja za popravke. Ponuda proizvoda Odjela autoopreme sastoji se od Boschevih proizvoda originalne opreme kao i samostalno razvijenih i proizvedenih proizvoda i usluga za područje autoopreme. Gotovo 14 000 zaposlenika u više od 150 zemalja kao i logistička mreža diljem svijeta osiguravaju da rezervni dijelovi brzo i pravovremeno dođu do kupca. Odjel autoopreme osim toga nudi i ispitnu i radioničku tehnologiju, softver za dijagnostiku, servisnu obuku kao i tehničke informacije i servisne usluge. To poslovno područje odgovorno je i za koncepte radionica Bosch Service, jedan od najvećih nezavisnih lanaca radionica u cijelom svijetu s oko 15 000 radionica i „AutoCrew“ s više od 1000 radionica.

Dodatne informacije možete pronaći na www.bosch-automotive-aftermarket.com

Grupa Bosch vodeći je međunarodni dobavljač tehnologija i usluga s oko 403 000 zaposlenika diljem svijeta (podaci od 31. prosinca 2019.). Prema preliminarnim brojkama u poslovnoj godini 2019. tvrtka je ostvarila promet od 77,9 milijardi eura. Djelatnosti grupe podijeljene su u četiri poslovna područja: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods i Energy and Building Technology. Kao vodeća tvrtka za internet stvari (IoT), Bosch nudi inovativna rješenja za pametne domove, pametne gradove, povezanu mobilnost i industriju 4.0. Bosch primjenjuje svoju stručnost u tehnologiji senzora, softveru i uslugama, kao i vlastitom oblaku za internet stvari da bi svojim korisnicima iz jednog izvora pružao povezana rješenja iz više domena. Strateški je cilj Grupe Bosch osmisliti rješenja za povezani život. Inovativnim i inspirativnim proizvodima i uslugama Bosch unapređuje kvalitetu života ljudi diljem svijeta. Bosch nudi „Tehnologiju za život”. Grupa Bosch sastoji se od društva Robert Bosch GmbH i otprilike 440 podružnica i regionalnih društava u više od 60 zemalja. Boscheva globalna mreža proizvodnje, inženjeringa i prodaje te prodajni i servisni partneri tvrtke pokrivaju gotovo sve zemlje svijeta. Osnova rasta tvrtke u budućnosti njezina je snaga inovacije. Bosch zapošljava oko 72 000 zaposlenika u istraživanju i razvoju na 125 lokacija diljem svijeta.

Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse.

90 godina Boschevih filtara goriva Program Boschevih filtara danas: pokrivenost tržišta za osobne automobile u Europi veća od 95 %     ► Već 1930. prvi Boschev filtar goriva bio je zaslužan za zaštitu tehnologije ubrizgavanja ► Od 1936. posebni filtarski papir smanjuje potrebu za održavanjem ► Danas Boschevi filtri štite motor i putnike u vozilu     Karlsruhe – Onečišćeno gorivo već je početkom prošlog stoljeća uzrokovalo razne kvarove motora. Bosch je riješio taj problem 1930. godine, i to filtrima goriva koji su spriječili onečišćenje tehnologije ubrizgavanja dizelskih, a poslije i benzinskih motora. Boschev filtar goriva koji je prvi put upotrijebljen prije 90 godina bio je vrlo učinkovit, ali je zahtijevao relativno često čišćenje. Nekoliko godina nakon toga tvrtka Bosch pronašla je rješenje i za taj problem i 1936. prvi put primjenjuje poseban papir kao filtarski medij. Zbog dobrog učinka čišćenja materijal koji je u međuvremenu poboljšan i unaprijeđen upotrebljava se i danas.   Zahvaljujući svojoj stručnosti u području sustava ubrizgavanja i filtara Boschevi su inovatori bili spremni za nove izazove u području tehnologije motora. Tako je 1998. godine na tržište stavljen dizelski filtar za sustav common rail s integriranim separatorom vode. Godine 2001. razvijen je poseban benzinski filtar za jedinice ugrađene u spremnik, a 2009. dizelski filtar za sustav common rail za motore na biodizel. Filtri goriva pouzdano uklanjaju čestice i vodu iz goriva i omogućuju postizanje optimalne snage motora. Visokokvalitetni materijali i pažljiva obrada uz stroge provjere kvalitete osiguravaju kvalitetu originalne opreme i na tržištu radionica.   Filtar za mobilnost u budućnosti Za hibridni pogon, električni pogon te pogon na gorivne ćelije također su potrebni neprimjetni snažni filtri u motornom prostoru. Naime, bez obzira na način  pokretanja za mobilnost su potrebni čista goriva, zrak, voda i ulje – za izgaranje ili kao rashladna sredstva i sredstva za podmazivanje za akumulator i motor. Iz tog su razloga filtri i dalje neophodni za nesmetan pogon i velik broj prijeđenih kilometara. Filtri kabine i dalje su zaslužni za čist zrak u putničkom prostoru.   Bosch nudi program filtara koji pokriva više od 95 % europskog tržišta za osobne automobile. To znaju i vozači koji su u anketi časopisa „auto motor und sport” 2019. godine 14. put zaredom odabrali Bosch za „najbolju marku” u kategoriji filtara.     Fotografije za tisak: u prilogu i na https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/90-jahre-kraftstofffilter-von-bosch-207168.html   Kontakt za medije: Marija Jurić,  Telefon: +385 1 295-80-68     Poslovno područje Odjela autoopreme (AA) trgovinama i radionicama diljem svijeta nudi modernu dijagnostičku i radioničku tehnologiju kao i opsežan asortiman rezervnih dijelova za osobna i gospodarska vozila – od novih dijelova preko popravljenih zamjenskih dijelova pa sve do rješenja za popravke. Ponuda proizvoda Odjela autoopreme sastoji se od Boschevih proizvoda originalne opreme kao i samostalno razvijenih i proizvedenih proizvoda i usluga za područje autoopreme. Gotovo 14 000 zaposlenika u više od 150 zemalja kao i logistička mreža diljem svijeta osiguravaju da rezervni dijelovi brzo i pravovremeno dođu do kupca. Odjel autoopreme osim toga nudi i ispitnu i radioničku tehnologiju, softver za dijagnostiku, servisnu obuku kao i tehničke informacije i servisne usluge. To poslovno područje odgovorno je i za koncepte radionica Bosch Service, jedan od najvećih nezavisnih lanaca radionica u cijelom svijetu s oko 15 000 radionica i „AutoCrew“ s više od 1000 radionica.   Dodatne informacije možete pronaći na www.bosch-automotive-aftermarket.com   Grupa Bosch vodeći je međunarodni dobavljač tehnologija i usluga s oko 403 000 zaposlenika diljem svijeta (podaci od 31. prosinca 2019.). Prema preliminarnim brojkama u poslovnoj godini 2019. tvrtka je ostvarila promet od 77,9 milijardi eura. Djelatnosti grupe podijeljene su u četiri poslovna područja: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods i Energy and Building Technology. Kao vodeća tvrtka za internet stvari (IoT), Bosch nudi inovativna rješenja za pametne domove, pametne gradove, povezanu mobilnost i industriju 4.0. Bosch primjenjuje svoju stručnost u tehnologiji senzora, softveru i uslugama, kao i vlastitom oblaku za internet stvari da bi svojim korisnicima iz jednog izvora pružao povezana rješenja iz više domena. Strateški je cilj Grupe Bosch osmisliti rješenja za povezani život. Inovativnim i inspirativnim proizvodima i uslugama Bosch unapređuje kvalitetu života ljudi diljem svijeta. Bosch nudi „Tehnologiju za život”. Grupa Bosch sastoji se od društva Robert Bosch GmbH i otprilike 440 podružnica i regionalnih društava u više od 60 zemalja. Boscheva globalna mreža proizvodnje, inženjeringa i prodaje te prodajni i servisni partneri tvrtke pokrivaju gotovo sve zemlje svijeta. Osnova rasta tvrtke u budućnosti njezina je snaga inovacije. Bosch zapošljava oko 72 000 zaposlenika u istraživanju i razvoju na 125 lokacija diljem svijeta.   Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse.

 

GAZPROM & BOSCH - PONUDA KOJA ĆE VAS OBRADOVATI!

Imate volju i želju renovirati biti hobi majstor, izraditi sopstveni namještaj ili kreativno uljepšati dom? Lijepo i pohvalno. Uz te dvije pretpostavke nedostaje vam još jedna stvar da ideju pretvorite u konkretan čin. To je, naravno, ALAT!!!

A baš takve alate izrađuje čuvena njemačka kompanija BOSCH. Alati za kućnu radinost Bosch podržavaju bogatstvo ideja i zadovoljstvo pri radu unutar sopstvena četiri zida. Pri tome Bosch kućna radinost zna kako povezati inovativna tehnička rješenja sa izvanrednom korisnošću za hobi majstora. Osim velikim kvalitetom i pouzdanošću, alati se ističu naročito jednostavnim rukovanjem.

gazprom pumpeDo 30. 6. 2018. veliki izbor Bosch alata možete kupiti uz popust do 50% i na odabranim Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama širom Bosne i Hercegovine.

Da biste najlakšim putem došli do željenog artikla, pročitajte uslove ove promocije putem našeg linka https://www.gazprom-petrol.ba/bosch-ponuda-koja-ce-vas-obradovati. Akcija traje do isteka zaliha, a količine su ograničene, pa nemojte čekati dugo i što prije počnite sakupljati kupone na najbližoj Gazprom ili NIS Petrol benzinskoj stanici.

www.gazprom-petrol.ba

Izdvajamo

Kontakt Info

  • Zadovoljstvo nam je odgovoriti na vaš upit kako bismo ostvarili saradnju. Za sada smo dostupni u BiH i Srbiji.
  • + 387 65 643 603 (Doboj, BiH)
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Top