×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 989
maj 24, 2018 - 1393 Views

Oglas za posao-Računovođa - OŠ “SVETI SAVA” KAKMUŽ

Računovođa - OŠ “SVETI SAVA” KAKMUŽ

Oblast: Računovodstvo, knjigovodstvo, revizija
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Doboj
Otvoreno do: 31.05.2018.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Računovođa – na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom,sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4 (četiri) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva - 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.44/17) kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
- da je punoljetan;
- da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15), i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16).

Poslove računovođe u školi može da izvodi lice koje ima završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4 (četiri) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva

Kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
1.potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja,kontakt telefon i e-mail);
2.uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
3.izvod iz matične knjige rođenih;
4.ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad, ne starije od 6 mjeseci
(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5.uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
6.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6.aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);
7.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
8.uvjerenje o položenom državnom ispitu
9.odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva
10.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
11.uvjerenja o radnom stažu izdata od ranijih poslodavaca kod kojih je kandidat bio zaposlen,
12.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
13.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; a sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće intervju utvrđen Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14, 45/16 ) dana 01.06.2018. godine (petak) u 13.00 časova u prostorijama osnovne škole “Sveti Sava” Kakmuž.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Škola će obavijestiti sve prijavljene kandidate na raspisanom oglasu o izvršenom izboru kandidata po konkursu (putem maila).

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu

JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Kakmuž,
Bare I br.11,
74 317 Petrovo
sa naznakom „za konkurs“

Izdvajamo

Kontakt Info

  • Zadovoljstvo nam je odgovoriti na vaš upit kako bismo ostvarili saradnju. Za sada smo dostupni u BiH i Srbiji.
  • + 387 65 643 603 (Doboj, BiH)
  • + 381 69 625 167 (Novi Sad, Srbija)
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Top