Marketing maj 30, 2018 - 2868 Views

Oglas za posao-Prijem 4 radnika - OSNOVNI SUD U DOBOJU

Prijem 4 radnika - OSNOVNI SUD U DOBOJU

Oblast: Pravo
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Doboj
Otvoreno do: 14.6.2018.
Broj izvršilaca: 4

OPIS RADNOG MJESTA
1. STRUČNI SARADNIK - izvršilaca 1
2. DAKTILOGRAF - izvršilaca 3

1. Opis poslova radnog mjesta pod tačkom 1.

-Po ovlašćenju i pod neposrednim nadzorom sudije, sprovodi određene radnje u sudskom postupku,
-Izrađuje i dostavlja sudiji nacrt sudske odluke u sledećim postupcima

a) u parničnom postupku u sporovima male vrijednosti u kojima je predmet spora novčano potraživanje ili naknada štete,
b) u izvršnom postupku,
v) u vanparničnom postupku, osim postupka za oduzimanje poslovne sposobnosti, razvrgnuća suvlasničke zajednice i uređenja međa,
g) u prekršajnom postupku

-prima na zapisnik tužbe, prijedloge i druge podneske stranaka,
-obavlja ostale stručne poslove utvrđene zakonom i ostale poslove koje mu povjere sekretar i predsjednik suda.

2. Opis poslova radnog mjesta pod tačkom 2.

-Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prepisu na kompjuteru ili pisaćoj mašini
-radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi
-prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima,
-odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme,
-vodi brigu o rasporedu suđenja,
-sređuje i žurnalizira spise i dostavlja ih pisarnici suda,
-pomaže osoblju pisarnice ako je to potrebno, te obavlja ostale poslove koje mu povjeri sudija, sekretara , ili predsjednik suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
3. Opšti uslovi za radno mjesto pod tačkom 1. i 2.:

-da je državljanin BiH ili RS
-da je stariji od 18 godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima
-da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

4. Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 1.
-Završen pravni fakultet
-Položen pravosudni ispit
-Poznavanje rada na računaru

5. Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 2.

-završena srednja upravna, ekonomska ili druga srednja škola
-poznavanje rada na računaru
-6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto pod tačkom 1. kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu i dokaz o poznavanju rada na računaru).

Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto pod tačkom 2. kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj srednjoj školi, dokaz o radnom iskustvu i dokaz o poznavanju rada na računaru).

Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

Kandidate za radno mjesto pod tačkom 1. koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Komisija za prijem radnika u radni odnos pismeno će pozvati na razgovor.

Kandidate za radno mjesto pod tačkom 2. koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za prijem u radni odnos daktilografa pismeno će pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Word, Excel i Outlook.).

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda http://www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Osnovni sud u Doboju, Ulica Svetog Save broj 22.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

Izdvajamo

Kontakt Info

  • Zadovoljstvo nam je odgovoriti na vaš upit kako bismo ostvarili saradnju. Za sada smo dostupni u BiH i Srbiji.
  • + 387 65 643 603 (Doboj, BiH)
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Top