Marketing mar 26, 2018 - 519 Views

Detaljan vodič: Prijava novorođenčeta i prava roditelja nakon rođenja bebe

RODNI LIST
Kada dobiju bebu, roditelji bi trebali da upišu lično ime djeteta u matičnu knjigu rođenih u Odjeljenjima za opštu upravu. Rok za upis imena je 30 dana od rođenja djeteta, a ukoliko su roditelji u braku, beba može da dobije rodni list na osnovu slijedećih dokumenata:
  • Izvod iz matične knjige vjenčanih
  •  Uvjerenje o državljanstvu i lične karte oba roditelja
  •  Popunjen obrazac za prijavu ličnog imena
– Ako je dijete rođeno van braka radi se zapisnik o priznavanju očinstva. Oba roditelja treba da budu prisutna odnosno da daju svoju saglasnost o priznavanju očinstva. Ako roditelji nisu u braku za upis imena je potreban rodni list majke, obe lične karte i naravno sačinjen zapisnik o priznavanju očinstva. Ako je dijete rođeno van zdravstvene ustanove, roditelji su dužni da obavjeste zdravstvenu ustanovu. Pedijatar daje potvrdu o rođenju djeteta. Roditelji sa tom potvrdom idu kod matičara nadležnog za upis i upisuju dijete. Prilikom toga se sastavlja poseban zapisnik – kaže Milijana Kočić – Mitrović, stručni saradnik matičara u Odjeljenju za opštu upravu.
PRIJAVA PREBIVALIŠTA BEBE
Nakon dobijanja matičnog broja, možete da podignete rodni list. Zatim na red dolazi i policijska uprava nadležna za prijavljivanje prebivališta bebe.
– Jedan od roditelja dolazi u institucije Ministarstva unutrašnjih poslova i vrši prijavu novorođenčeta tako što ponese rodni list novorođenčeta, važeću svoju ispravu i bebu prijavljuje na adresu na kojoj je on prijavljen. Nakon čina prijavljivanja roditelji dobijaju potvrdu da je izvšena prijava prebivališta koju oni koriste u nadležnim institucijama za ostvarivanje socijalnih prava i zdravstvene zaštite – ističe Biljana Gvozderac, stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta i ličnih karata.
ZDRAVSTVENA KNJIŽICA
Da bi novorođenče dobilo zdravstvenu knjižicu, neophodno je da roditelj preko kojeg se dijete prijavljuje na zdravstveno osiguranje sa knjižicom djeteta ode kod svog poslodavca radi popunjavanja određenih podataka. Zatim sa tom istom knjižicom i rodnim listom odlazi u nadležnu poslovnicu Fonda radi prijavljivanja na zdravstveno osiguranje i ovjeravanje knjižice.
– Ukoliko je riječ o roditeljima koji su nezaposleni i prijavljeni na zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje, da bi dijete prijavili na zdravstveno osiguranje neophodno je da samo sa zdravstvenom knjižicom i rodnim listom djeteta dođu u nadležnu poslovnicu Fonda i naši radnici vrše prijavu djeteta na osiguranje – kaže Darija Filipović Ostojić, portparol FZO RS.
REGISTRACIJA DJETETA KOD PEDIJATRA
Roditelj ima pravo da izabere pedijatrijsku zdravstvenu ustanovu u kojoj želi da se dijete liječi. Bitno je samo da ta zdravstvena ustanova ima potpisan ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja.
– Kad izabere pedijatra, u toj zdravstvenoj ustanovi dobija obrasce koje je neophodno popuniti i donijeti u nadležnu poslovnicu Fonda na ovjeru. Jedan obrazac ostaje kod roditelja, jedan obrazac ostaje u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se dijete registruje, jedan ostaje u Fondu, a neophodno je i da se jedan obrazac odnese kod porodičnog dokora kako bi i oni evidentirali registraciju djeteta – ističe Darija Filipović Ostojić, portparol FZO RS.
Spisak svih zdravstvenih ustanova sa kojima Fond ima ugovor, uključujući i pedijatrijske zdravstvene ustanove, dostupni su na internet stranici www.zdravstvo-srpske.org. Takođe, podsjećaju i da su djeca do 15 godina oslobođena plaćanja participacije te da njihovu zdravstvenu zaštitu u potpunosti finansira Fond zdravstvenog osiguranja.
POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENČETA
Novopečeni roditelji u Srpskoj imaju pravo na pomoć za opremu novorođenčeta koja iznosi 250 KM. Jednokratna pomoć za trećerođeno dijete iznosi 600 KM, a za četvtro 450 KM. Za ostvarivanje ovih prava, potrebno je da se obratite Centru za socijalni rad u mjestu vašeg prebivališta.
– Za dobijanje ovih jednokratnih pomoći, procedure su jednostavne. Rok za podnošenje je godinu dana od momenta rođenja djeteta. Bitno je da se predaju fotokopije ličnih karata roditelja, ovjerena kućna lista, rodni list novorođenčeta i bankovni račun gdje se mogu uplatiti ta sredstva – navodi Nedeljko Jović, direktor Javnog fonda za dječiju zaštitu RS.
MATERINSKI DODATAK ZA NEZAPOSLENE MAJKE I DODATAK NA DJECU
Majke koje su prije rođenja djeteta bile nezaposlene najmanje šest mjeseci, a rodile su u decembru prošle godine ili u narednim mjesecima, imaju pravo na materinski dodatak.
– Materinski dodatak je u iznosu od 405 KM u mjesečnom iznosu i to u trajanju od 12 mjeseci, a za blizance i svako treće i naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci – ističe Nedeljko Jović, direktor Javnog fonda za dječiju zaštitu RS.
Takođe, majke u Srpskoj imaju pravo i na dodatak za drugo, treće i četvro dijete u zavisnosti od materijalnog položaja porodice, rasporeda rođenja i uzrasta djece. Obrasce za popunjavanje zahtjeva, kao i spisak potrebne dokumentacije potrebne za ostvarivanje ovih prava možete pronaći na web stranici Javnog fonda za dječiju zaštitu – www.jfdz.org
PORESKA KARTICA
Zaposleni roditelji u Srpskoj imaju pravo na 7,5 maraka mjesečno po izdržavanom članu porodice. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je da u poreskoj upravi podnesete zahtjev za izdavanje poreske kartice koja je izdaje na osnovu rodnog lista bebe. Zatim, poresku karticu treba dostaviti poslodavcu.
– Poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica, kod kojih je došlo do promjena prava na umanjenje poreske osnovice u odnosu na prethodnu godinu, npr. promjena u broju izdržavanih članova porodice imali su priliku da najkasnije do 31. decembra prošle godine podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice. Oni koji tad nisu učinili, mogu i dalje podnijeti zahtjev, ali im se obračunava od prvog narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva – ističe Nikola Salapura, portparol Poreske uprave RS.
Izvor: prvikorak.info

Izdvajamo

Kontakt Info

  • Zadovoljstvo nam je odgovoriti na vaš upit kako bismo ostvarili saradnju. Za sada smo dostupni u BiH i Srbiji.
  • + 387 65 643 603 (Doboj, BiH)
  • + 381 69 625 167 (Novi Sad, Srbija)
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Top